Přihláška/nominace do soutěže

Komunální projekt roku 2019

 UZÁVĚRKA PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK/NOMINACÍ DO SOUTĚŽE JE:
30. září 2019 do 16.00 hod


(realizovaného, zkolaudovaného, projekt byl uveden do provozu, v období 1. ledna 2018 až 30. září 2019)
Vyplněním přihlášky / nominace projektu do soutěžní kategorie Chytrá obec soutěže Komunální projekt roku 2018 přihlašovatel / nominující zároveň potvrzuje, že obec (městys, město, statutární město, městská část či městský obvod), k jejímuž území se soutěžní projekt vztahuje, splňuje minimálně zákonné povinnosti v oblasti elektronických služeb a digitalizace v rozsahu:
Komunikuji datovou schránkou
Používám elektronickou spisovou službu
Mám internetový portál, nebo webové stránky
Mám elektronickou úřední desku
Mám vyřešené dlouhodobé důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů
Pravidelně zálohuji a archivuji data včetně záložní kopie na dvou různých geografických místech
Poskytuji na webových stránkách občanům informace, jak postupovat při řešení životních situací
(pokud se soutěžící do soutěže nepřihlásil sám)
(přihlašovatel projektu nebo nominující osoba)

Povinná příloha k přihlášce/nominaci do soutěže Komunální projekt roku 2019

(strukturovaný popis soutěžního projektu)Popis fotografie (max. 200 znaků):

Popis fotografie (max. 200 znaků):

Popis fotografie (max. 200 znaků):

Popis fotografie (max. 200 znaků):

Popis fotografie (max. 200 znaků):

Popis fotografie (max. 200 znaků):

Propozice a kritéria hodnocení soutěže Komunální projekt roku

(aktualizované znění k 1. 4. 2019)

Odesláním zároveň stvrzujete pravdivost všech údajů o projektu, nominovaná osoba navíc takto uděluje souhlas se svým zařazením do soutěže.

Přihláška/nominace do soutěže musí být vyhlašovateli soutěže doručena nejpozději
30. září 2019 do 16 hodin.

Po odeslání formuláře vám bude zasláno e-mailem potvrzení o přijetí přihlášky.
V případě, že neobdržíte potvrzení o přijetí přihlášky, kontaktujte nás na e-mailu: ivan.rysavy@profipress.cz nebo na tel.: 731 454 597


V Praze dne 1. 4. 2019

Ing. Martin Sedláček,
ředitel vydavatelství Profi Press s. r. o.
V Praze dne 1. 4. 2019

Mgr. Ivan Ryšavý,
šéfredaktor Moderní obce,
tajemník hodnotitelské komise