Přihláška/nominace do soutěže

Komunální politik roku 2017

 UZÁVĚRKA PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK/NOMINACÍ DO SOUTĚŽE JE:
2. října 2017 v 16 hodin.


(realizovaného, zkolaudovaného, projekt byl uveden do provozu, v období 1. leden 2016 až 30. září 2017)
(pokud se soutěžící do soutěže nepřihlásil sám)
(přihlašovatel projektu nebo nominující osoba)

Povinná příloha k přihlášce/nominaci do soutěže Komunální politik roku 2017

(strukturovaný popis soutěžního projektu)Propozice a kritéria hodnocení soutěže Komunální politik roku

(aktualizované znění k 1. 3. 2017)

Odesláním zároveň stvrzujete pravdivost všech údajů o projektu, nominovaná osoba navíc takto uděluje souhlas se svým zařazením do soutěže.

Přihláška/nominace do soutěže musí být vyhlašovateli soutěže doručena nejpozději
2. října 2017 do 16 hodin.

Po odeslání formuláře vám bude zasláno e-mailem potvrzení o přijetí přihlášky.
V případě, že neobdržíte potvrzení o přijetí přihlášky, kontaktujte nás na e-mailu: ivan.rysavy@profipress.cz nebo na tel.: 731 454 597


V Praze dne 1. 3. 2017

Ing. Martin Sedláček,
ředitel vydavatelství Profi Press s. r. o.
V Praze dne 1. 3. 2017

Mgr. Ivan Ryšavý,
šéfredaktor Moderní obce,
tajemník hodnotitelské komise